معارف - کتاب و مجلات
موعود با ویژه‌نامه آرمگدون آمد

موعود با ویژه‌نامه آرمگدون آمد

ماهنامه موعود ویژه‌نامه‌ای با موضوع «آرمگدون» چاپ و با امکان دسترسی سریع دیجیتال (QR Code) روانه بازار نشر کرد.
جایگاه شغل دلال و دلالی در تاریخ ایران

جایگاه شغل دلال و دلالی در تاریخ ایران

بنیاد ایران‌شناسی اولین شماره فصلنامه علمی «مطالعات ایران‌شناسی» را در دوره جدید با عناوینی مانند «جایگاه شغل دلال و دلالی در تاریخ ایران» منتشر کرد. 
مفهوم‌شناسی دهر در آموزه‌های دینی در پژوهشنامه قرآن و حدیث

مفهوم‌شناسی دهر در آموزه‌های دینی در پژوهشنامه قرآن و حدیث

سی و سومین شماره پژوهشنامه قرآن و حدیث به صاحب امتیازی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران منتشر شد.
فصلنامه بهایی‌شناسی به شماره 29 رسید

فصلنامه بهایی‌شناسی به شماره 29 رسید

شماره 29 فصلنامه تخصصی فرهنگی اجتماعی «بهایی‌شناسی» با موضوع نقد بهاییت، ویژه بهار 1403 به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی عبدالحسین فخاری منتشر شد.
بررسی تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی

بررسی تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی

هفدهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی «مطالعات علوم قرآن» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. در این شماره «مبحث تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی در کتاب اسلام در ایران» مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل رویدادهای محوری داستان حضرت آدم(ع)

تحلیل رویدادهای محوری داستان حضرت آدم(ع)

نخستین شماره از دوره هشتم فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب» در فصلنامه حقوق اسلامی

بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب» در فصلنامه حقوق اسلامی

هشتادمین شماره فصلنامه حقوق اسلامی به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
بررسی جوهریت نفس سینوی در فصلنامه «ذهن»

بررسی جوهریت نفس سینوی در فصلنامه «ذهن»

نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به صاحب‌ امتیازی و مدیرمسئولی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
بررسی مبانی دین‌شناختی علم دینی و نظریه تجربه دینی

بررسی مبانی دین‌شناختی علم دینی و نظریه تجربه دینی

نخستین شماره دوره چهاردهم دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های علم و دین» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به زیور طبع آراسته شد.
واکاوی تطبیقی برداشت‌های مفسران از روایات تفسیر به رأی

واکاوی تطبیقی برداشت‌های مفسران از روایات تفسیر به رأی

دومین شماره فصلنامه «پژوهش‌های حدیثی کلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه اراک و مدیرمسئولی علی حسن‌بیگی منتشر شد.