چندرسانه ای - فتوتیتر

فیلم | استقبال از کتاب «تخریب آثار اسلامی در بقیع»